VAKTLISTE Hausten 2012

 

Vakthavende leverer nøkkelkortet og kode til neste på listen. Låserutiner står på døren på skolen.

Vi låser oss inn med nøkkelkortet, dersom noen andre er på skolen låser vi oss ikke ut etter øving.

Mandag har vi vakt fra 17.45 til 20.00

Onsdag har vi vakt fra 1 6.15 til 20.00

 

Vakten låser opp alle rom som skal brukes. Mandag brukes kun musikkrommet (som er åpent), onsdager brukes musikkrommet, slagverkrommet (som er åpent) Håndarbeidssalen, kjøkkenet og grupperom i andre etg. må låses opp. Vakten påser at rommene forlates ryddet og i god stand etter øving, husk garderobe og WC, og låser dem etter øvingen. Stolene i musikkrommet skal stå i en halvsirkel når korpset er ferdig med øving.

Vakten skal holde ro og orden under øving og i pausen. 

 

Vakten skal være til disposisjon for dirigenten/ instruktørene under øving.  

Det står en kopimaskin på lageret som tilhører skolekorpset.

 

Dersom oppsatt tid ikke passer kan det byttes innbyrdes.

NB: På Sagvåg Skule er det ikke lov med utesko inne. Vakten påser at sko og instrumentkasser ikke blir liggende i inngangsdøren, det er flere som bruker skolen.

Spørsmål kan rettes til Guro på tlf. 53 49 79 70 / 454 63 175 , eller guro.betten@gmail.com

 

Uke

Navn

Merknader

34

Amundsen

 

35

Gjertsen

 

36

Fauskanger

 

37

Fitjar

 

38

Hauan

 

39

Haga

 

40

Håland Iversen

 

41

Høstferie

 

42

Kaldefoss

 

43

Hetlelid

 

44

Nytrøen

 

45

Norland

 

46

Aasbø - Våge

 

47

Berg

 

48

Sæbø

 

49

Betten

 

50

Solvoll

 

51

Almås, HP