Om korpset
Sagvåg skulekorps har i 1. halvår 2004 31 medlemer i korpset. Alderen varierer frå 10 - 18 år.

Besetningen er 14 kornettar, 1 flygelhorn, 4 althorn, 1 baryton, 2 euphonium, 3 trombonar, 3 tubaog 3 slagverkarar.

Me øver 2 gonger i veka, måndagen er det gruppeøvingar på Sagvåg skule, og onsdagen er det fellesøving i Sagvåg Musikklag sine lokaler i Podlen.

Korpset har utvikla seg svært positivt det siste året etter at vi byrja med gruppeøvingar, og det er godt miljø i korpset.

I 2004 har korpset 50 års jubileum, og dette vert markert med jubileumskonsert på Stord Vidaregåande skule laurdag den 27. mars 2004 og jubileumsfest i Samfunnshuset same kvelden.

I juni skal me på ei vekes tur til Danmark.

Rune Nesse er dirigent for Sagvåg Skulekorps, noko han har vore i 2,5 år no.

Nokre bilete av aspirantane på øving frå 2003.