JUNI / TUR – INFO

Denne infoen tar for seg resten av sesongen inkludert info om NM/tur.

Som nevnt i fleire infobrev tidligere i vår er seminaret før NM flytta til helga 4-6 juni.

Her følger tidspunkt for helga.

Fredag 4. kl. 1800-2000 Fellesøving, podlen

Lørdag 5. kl. 1000-1330 Gruppeøving, Nysæter Ungsomskule

1330-1430 Matpause, Pizza

1430-1600 Fellesøving, Nysæter Ungdomskule

Søndag 6. kl. 1100-1300 Lys / Grov-messinggrupper, Nysæter Ungdomskule

1300-1330 Pause

1330-1500 Fellesøving, Nysæter Ungdomskule

Øvingene videre frem mot avreise blir som vanlig, mandag og onsdag.

Det er mulig at det blir lagt inn ei ekstra øving før avreise fredag 18. juni, men dette kjem det i så fall melding om når det nærmer seg.

I lag med infoen ligg det innbetalingsgiro på utestående på egenandelen til turen (noen fikk giroen på øving onsdag). Ber om innbetaling umiddelbart siden korpset har betalt hele reisen til HSD. For de som har laget fast trekk og har trekk i juni må dette trekket strykes. Spareordningen er gjort opp etter maitrekket.

Som dere oppdager er det lagt på kr. 100,- i forhold til avtalt pris. Dette er egenandel for tennisskjorte med logo som me bruker på reis/utekonsertene på turen.

Bekledning på NM-spillingen er kvit skjorte med sløyfe, sort bukse og sorte sko.

Vi bruker altså ikke uniformsjakken.

Egenandelen dekker resise tur/retur, alle overnattinger inkludert frokost.

Utover halvparten av reisekostnadene dekker korpset ett varmt måltid pr dag og inngangspenger i Kongeparken og Legoland ( stipulert til oppunder 1000,. pr deltager).

Foreldremøte for turen er fastlagt til fredag 4. juni kl. 1900 – 1945 i Podlen (kantinen nyebygget). Siden mange henter musikantene likevel skulle dette være ett greit tidspunkt.

Det er viktig at det møter en fra hver familie da vi på møte skal fylle ut skjema på hver enkelt musikant med tlf.nr., viktige beskjeder, kontaktpersoner etc.

Det blir eget møte for reiselederene samme sted/kveld fra kl. 1815 – 1845.

Minner om at alle bør ha pass da dette er eneste godkjente legitimasjon

Tidsplan/detaljer om turen blir utlevert/gjennomgått på foreldremøte.

Korpset har søkt alle musikantene fri fra skolen 21.-23. juni. For barnetrinnet er dette greit, men de som har musikanter på ungdomskulen må selv be musikantene fri. ( videregående er ferdige for året).


Opplegg for høsten, vaktlister for øvingene/ryddedugnad og halvårsplan blir sendt ut før ferien slik at alle kan få lagt korpsets planer inn.

Viser ellers til heimesiden vår der all informasjon ligger oppdatert, www.sagvag-skulekorps.no.

Når det gjelder ryddedugnaden må vi be om at alle sjekker listene og møter til oppsatt tid eller om nødvendig bytter med andre. Avtalen skal reforhandles for høsten, men vi regner med at dugnaden fortsetter.

Til slutt en oppfordring. Både i forhold til spillingene på turen og selvsagt NM er det viktig at alle musikantene møter på øvingene godt forberedt. Dette betyr at dere som foreldre har litt ansvar for at den enkelte øver hjemme mellom øvingene.

Skulle det være spørsmål, ta kontakt med Rune eller en av oss i styret.