ARBEIDSBESKRIVELSE

Frammøte på Hydro Texaco-stasjonen der sekker, hansker ,(både vanlige arbeidshansker og tynne engangshansker), refleksvester og strips ligger. Vi plukker på onsdagene fra kl. 1800. Da skal det være greit å bli ferdig til henting av musikanter kl. 2000 for de som gjør det.

4 personer hver pr. plukking. 2 begynner ved avkjørselen til Sætrevik, de 2 ander begynner ved Utslettevegen ( avkjørselen til Nysæter Ung.skole).

Det plukkes på hver sin side av vegen. Unngå å krysse vegen av sikkerhetsmessig årsak.

Sekkene skal etter endt jobb plasseres ved glasscontainer i Sagvåg sentrum (til høgre når du svinger inn på parkeringsplassen ved Kiwi, der posten var før).

Alle sekker blir hentet av Mesta dagen etterpå.

Blir sekken full og tung å bære settes den igjen og hentes med plukkers bil og kjøres til samlingsplassen.

Etter endt jobb skal alt utstyr legges på plass igjen på Hydro-Texaco.

Er det utstyr som mangler kontaktes ansvarlig for dugnaden

som er Inge Søreide, tlf. 95088787

Det skal plukkes inntil 3 m fra vegskulder. Der det er sykkel/gangsti vil det bety at en plukker på stien + litt utenfor om en kommer til. De store parkeringplassene foran butikkene er ikke med i dugnaden, men ligger det poser / større boss tas dette når en likevel går forbi.

Ved snø / brøytekanter utsettes plukkingen til neste gang. De som av den grunn slipper nå i vår, skal heller få to runder til høsten.

Dersom ikke oppsatt uke passer må det byttes innbyrdes. Gjør dette i god tid.

Arbeidslisten blir kun satt opp med etternavn. Vi overlater til hver familie å bestemme om den ene skal gå to ganger eller om en deler på jobben.

For at ikke begge skal være ute samtidig (for de som har små som må passes) føres hver familie opp to ganger.

Spørsmål rettes til dugnadsansvarlig eller Heine på tlf. 53493100/90977702ARBEIDSLISTE


Uke 05 Almås Even/Ragnhild, Almås S, Vaage, Våge Haldis/Torleif

Uke 07 Almås J, Alsaker, Våge Unni/Egil, Volden

Uke 09 Amundsen, Ankervold, Vikanes, Tvedt


Uke 11 Bøthner, Jæger, Søreide, Strømsnes

Uke 13 Mehammer, Lind, Stokken/Frantzen, Solvoll


Uke 15 Kaldefoss, Nesse, Rolfsen, Ottesen

Uke 17 Nygård, Almås Even/Ragnhild, Almås S, Vaage


Uke 19 Alsaker, Amundsen, Våge Haldis/Torleif, Våge Unni/Egil

Uke 21 Ankervold, Bøthner, Volden, Vikanes

Uke 23 Jæger, Kaldefoss, Tvedt, Søreide

Uke 25 Lind, Mehammer, Strømsnes, Stokken/Frantzen

Uke 27 Nesse, Nygård, Ottesen, Rolfsen, SolvollSom det ser vert det ein dugnad pr. foreldre.

Dersom dugnaden vert utført på annen dag enn onsdag av en eller annen grunn,

MÅ det gis beskjed til dugnadsansvarlig.


For styret


Heine Kaldefoss

Leder